Revista Excursionisme

Subscripció a l'edició digital de la revista Excursionisme editada per la Unió Excursionista de Catalunya (UEC)
* Obligatori

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del següent: El responsable de les dades facilitades lliurement és la Unió Excursionista de Catalunya Agrupació Esportiva (CIF G-08/589459), amb seu a carrer Entença, 22 08015 Barcelona, telèfon 93 454 58 55 i correu electrònic secretaria@uec.cat En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió de la tramesa de la Revista Excursionisme editada per la Unió Excursionista de Catalunya (UEC). Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tens dret a obtenir confirmació sobre si l'Agrupació Esportiva Unió Excursionista de Catalunya (UEC) estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

Email Marketing Powered by Mailchimp