Благодарим за интереса!
С попълването на Вашите данни се съгласявате да получавате новини от Кинофестивал "(не)Възможното образование".
Към данните Ви ще подходим отговорно и добросъвестно в съгласие с изискванията поставени в „Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)“, както и Закона за защита на лични данни.
Вашият имейл няма да се предоставя на трети лица и няма да се използва за други цели, освен посочената по-горе. 
Имайте предвид, че във всеки един момент бихте могли да поискате данните ви да бъдат изтрити от базата данни като използвате бутона Unsubscribe или напишете имейл на kinozaobrazovanie@gmail.com.
За повече подробности относно Регламента, вижте тук: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991
Конкретна информация относно правата Ви, може да намерите и тук: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045

Изисква се единствено коректен електронен адрес, останалите данни са по Ваша преценка!
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp