Благодарим за интереса!
С попълването на Вашите данни се съгласявате да получавате новини от Фестивал "(не)Възможното образование".
Към данните Ви ще подходим отговорно и добросъвестно в съгласие с изискванията, поставени в „Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)“, както и Закона за защита на лични данни.
Вашият имейл няма да се предоставя на трети лица и няма да се използва за други цели, освен посочената по-горе. 
Имайте предвид, че във всеки един момент бихте могли да поискате данните ви да бъдат изтрити от базата данни като използвате бутона "Отписване" или изпратите имейл до kinozaobrazovanie@gmail.com.
Конкретна информация относно правата Ви, може да намерите и ТУК.

Изисква се единствено коректен електронен адрес, останалите данни са по Ваша преценка!
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp